Home

Contact

COCMA Werkbeurs

 

Secretariaat

p/a Dhr. H. Koldenhof
Koperwiek 6
3435 AS Nieuwegein

Email: info@cocma.nl
www.onderwijsfondscocma.nl

COCMA-Werkbeurs ONDERWIJSJOURNALISTIEK

Sinds 2013 stelt het Onderwijsfonds COCMA een werkbeurs van € 2.500 beschikbaar voor een journalistieke productie over de leraar en zijn of haar werk. De beurs stelt journalisten in staat dieper te graven dan via de gebruikelijke telefonische interviews na een incident. Voor dat laatste ontbreekt vaak, zeker bij freelancers, de tijd en/of het budget.


Winnaars

2013
Annemarie Breeve met een voorstel voor een artikel over wat onderwijsorganisaties zelf doen t.b.v. de ontwikkeling van hun medewerkers. Het artikel, Huisacademies in het onderwijs, is verschenen in DNM/De Nieuwe Meso 2.4 (december 2015).

Yvonne van de Meent met een voorstel voor een artikel over de vraag of het niveau van het onderwijs – zoals experts en bewindslieden voorspellen- inderdaad omhoog zal gaan als we ervoor zorgen dat elke Nederlandse leraar een masterdiploma haalt. Het artikel, HBO zucht onder masterstress, geschreven samen met Miro Lucassen, is verschenen in het Onderwijsblad van 10 mei 2014.

2014
Sjoerd Arends met een voorstel voor een artikel over de invloed van het Techniekpact op het technisch beroeps-onderwijs. Het artikel, Mbo-docenten vinden aansluiting techniekonderwijs-beroepsonderwijs prima, is verschenen in DNM/De Nieuwe Meso 2.4 (december 2015).

2015
Yvonne van de Meent met een voorstel voor een productie over docenten Nederlands als tweede taal en de steeds veranderende omstandigheden op de inburgeringsmarkt. Van de Meent schreef uiteindelijk twee artikelen: Veel werk, maar geen vaste banen voor NT2-docenten, verschenen in het Onderwijsblad van 6 februari 2016, en Overgeleverd aan cowboys, verschenen in Binnenlands Bestuur van 27 juni 2016.

Een eervolle vermelding waaraan een geldbedrag van € 1.250 verbonden was, ging naar Bea Ros en Peter Zunneberg. Zij werken aan een geschiedenisproductie, ‘Onder schooltijd: een eeuw onderwijs in persoonlijke verhalen’ en het bedrag is bedoeld voor de interviews die in dat kader worden afgenomen. Het gaat weliswaar niet om een journalistieke productie, maar het idee sluit goed aan bij een eerder door het Onderwijsfonds COCMA gesubsidieerde productie: de geschiedenis van de MO-opleidingen Waarvan akte!

2017
Ronald Buitelaar: De lerarenkloof
Een journalistiek onderzoek naar (de oorzaken voor) de dreigende kloof tussen de relatief kleine kring van leraren die zich actief met onderwijsbeleid en onderwijsvernieuwing bemoeien, en de zwijgende meerderheid die deze onderwijsvernieuwers niet of nauwelijks kent en aan wie ontwikkelingen als het lerarenregister of Onderwijs 2032 vaak voorbijgaan.
Een goed voorstel dat duidelijk om een actueel, interessant onderwerp gaat.

Daarnaast is een aanmoedigings-beurs toegekend aan Marion van Weeren, Hoe werkdruk verhogend ervaren leraren de Inspectie van het Onderwijs en waarom?, een onderzoeksjournalistiek voorstel dat eveneens duidelijk om een actueel en interessant onderwerp gaat.
Vanaf augustus 2017 vernieuwt de inspectie het onderwijstoezicht. Van Weeren wil nagaan wat de oude resp. nieuwe werkwijze in de praktijk betekende resp. betekent voor de regel- en werkdruk op scholen. Ze loopt daartoe met drie tot vijf inspecteurs mee en neemt op drie tot vijf scholen de periode rond het inspectiebezoek onder de loep.

Criteria, aanmelding en jury

Voorstellen moeten voldoen aan de volgende eisen:

  • Het moet gaan om een oorspronkelijke productie, bedoeld voor een breed publiek, gebaseerd op eigen onderzoek en niet eerder gepubliceerd. De aard van de productie – print of audio-visueel - doet niet ter zake.
  • De productie moet onderzoeksjournalistiek van aard zijn, d.w.z. kritisch en diepgravend en iets aan het licht brengen dat anders onbelicht zou zijn gebleven.
  • Het scala van mogelijke onderwerpen is groot, van po tot hbo/wo en van lerarenopleiding tot nascholing, met dien verstande dat het accent uiteindelijk altijd moet liggen op wat er echt gebeurt in het onderwijs.
Voorstellen kunnen worden ingediend via www.onderwijsjournalistiek.nl.

De jury, tenslotte, bestaat uit: Harrie Broekman (voorzitter Onderwijsfonds COCMA), Jim Jansen (hoofdredacteur New Scientist, eerder verbonden aan Folia), Nico Kussendrager (oud-docent journalistiek), Pieter Leenheer (secretaris Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek, redacteur DNM/De Nieuwe Meso).

Print deze pagina