Home

Contact

COCMA Actueel

 

Secretariaat

p/a Dhr. J. Hoogendoorn
Landzichtweg 20
4105 DP CULEMBORG

Email: info@cocma.nl
www.onderwijsfondscocma.nl

Gezonde voeding in Zuid-Afrika

In de zomer/najaar van 2017 heb ik stage gelopen voor mijn opleiding Voeding en Diлtetiek. Vanwege een grote interesse in ondervoeding bij kinderen ben ik terecht gekomen op een stageplek in Zuid-Afrika. Echter, zoals dat toch vaak gaat, moesten plannen bijgesteld worden en heb ik mij vooral op kennisvergroting gericht om overgewicht te bestrijden dan wel te voorkomen.

Ik heb geprobeerd om de ‘lokale’ kennis op verschillende niveaus te vergroten. Uiteindelijk wilde ik niet alleen halen, maar gezien mijn achtergrond en werkervaring ook brengen. Zo heb ik themaweken over voeding georganiseerd voor kinderen, een ouderavond gegeven over soort schijf van vijf(voedingsgroepen) en de school adviezen en voorlichting gegeven hoe zij hun voedingsaanbod konden verbeteren. Tevens heb ik de organisatie waarbij ik stage liep kunnen ondersteunen bij het structureel aanbieden van een stageplek voor Voeding en Diлtetiek studenten.

Hoewel de kerninhoud van mijn stage in een alinea samen te vatten is, zijn alle ervaringen die deze periode mij hebben opgeleverd eigenlijk met geen pen te beschrijven. Na thuiskomst merk ik toch wel dat er ‘iets’ in mij veranderd is. Ik kijk nu net even anders naar de wereld na het zien en voelen van een nieuw soort blijdschap, dankbaarheid en frustratie die ik in Nederland niet zie of voel. Het gevoel om een positieve bijdrage te hebben in een mensenleven, hoe klein ook, is onbeschrijfelijk en zal ik altijd in mijn hart meenemen.

Ik kan niet anders zeggen dan dat ik het COCMA fonds enorm dankbaar ben voor de kans die het mij heeft geboden! Alleen al door het schrijven van de beursaanvraag werden mijn stagedoelen helderder. De financiлle ondersteuning heeft er verder voor gezorgd dat de stage praktische haalbaar werd. Maar het belangrijkste voor mij was het gevoel dat er iemand in mij gelooft; wat een energie geeft dat!!

Michelle Solleveld

Februari 2018


Print deze pagina