Home

Contact

COCMA Actueel

 

Secretariaat

p/a Dhr. J. Hoogendoorn
Landzichtweg 20
4105 DP CULEMBORG

Email: info@cocma.nl
www.onderwijsfondscocma.nl

‘Nieuw vergoedingssysteem in de gezondheidszorg’

Van Augustus 2014 tot december 2014 heb ik met financiлle steun van het Onderwijsfonds COCMA gewerkt aan mijn afstudeerscriptie voor de (deeltijd) master bedrijfskunde. Daarvoor heb ik o.a. bezoeken gebracht aan deskundigen in Zweden en de Verenigde Staten.

Mijn onderzoek behelsde het bestuderen van een nieuw vergoedingssysteem in de gezondheidszorg dat in Zweden (Stockholm) sinds 2013 wordt toegepast voor wervelkolomchirurgie. Ik heb gekeken naar de vroege effecten van dit model op de kosten voor de verzekeraar, de kosten voor de zorginstelling en de kwaliteit van de zorg. Hiervoor heb ik een groep belanghebbenden in de zorg in Zweden geпnterviewd en ben ik op een conferentie in Zweden geweest over waard gedreven zorg (value based health care). Ik heb ook een grote groep zorgprofessionals in Nederland geпnterviewd, die betrokken zijn bij het invoeren van waard gedreven zorg (waaronder uitkomstmaten) en het aanpassen van bekostigingssystemen. In dit deel van het onderzoek heb ik gekeken hoe ver Nederland is met het maken van de stap naar bekostiging op basis van kwaliteit en financiering van de ґcare cycleґ, in plaats van het financieren van losse zorgactiviteiten. Ik ben in gesprek gegaan met de non-profit organisatie ICHOM (International Consortium for Health Outcome Measurement) in de Verenigde Staten. Mijn scriptie is inhoudelijk begeleid door een van hun betrokkenen. In november heb ik het internationale congres van ICHOM over waard gedreven zorg bijgewoond, waarbij de huidige stand van zaken besproken is wat betreft uitkomstindicatoren in de zorg, kwaliteitsverbetering en bekostiging op basis van kwaliteit.

Het bekostigingsmodel dat ik bestudeerd heb is een minder complex systeem dan het huidige DBC systeem in Nederland. Daarbij bekostigt het de hele ‘care cycle’ voor wervelkolomchirurgie: vanaf het moment van kiezen van de daarbij behorende interventie tot aan twee jaar follow-up. Tevens includeert dit bekostigingssysteem een zogenoemde ‘performance payment’. Dit laatste houdt in dat een jaar na operatie geлvalueerd wordt wat de uitkomst is voor de patiлnt. De Zweden hebben tevens in het bekostigingsalgoritme risicocorrectie toegepast voor individuele patiлntfactoren.

Dit project heeft veel nieuwe inzichten geboden in de huidige manier van financieren van zorg, value based health care en de motivatie van zorgprofessionals om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren. Het nieuwe vergoedingssysteem biedt voor andere landen, zoals Nederland, de mogelijkheid om kwaliteit en kosten te reguleren in de zorg. Dit is van groot belang voor de houdbaarheid van ons zorgstelsel.


Lotte Berghauser Pont

Print deze pagina