Home

Contact

COCMA Werkbeurs

 

Secretariaat

p/a Dhr. J. Hoogendoorn
Landzichtweg 20
4105 DP CULEMBORG

Email: info@cocma.nl
www.onderwijsfondscocma.nl

COCMA-Werkbeurs ONDERWIJSJOURNALISTIEK

Met ingang van juni 2019 is voor een nieuwe opzet van de Werkbeurs Onderwijsjournalistiek gekozen: 2 x per jaar kunnen gedurende een maand voorstellen worden ingediend. Na sluiting van de inzendingstermijn bekijkt de jury de voorstellen en maakt binnen enkele weken bekend aan wie de werkbeurs wordt toegekend. In de eerste editie van deze nieuwe opzet, van 1 juni tot 1 juli 2019, kwamen 6 voorstellen binnen.
Alle voorstellen waren interessant en elk was op zijn manier actueel, maar uiteindelijk koos de jury voor het voorstel van Renske Valk, Terug naar de basis: de leraar tussen theorie en praktijk, omdat dat het beste aansloot bij de criteria.
De inzendingstermijn voor de volgende editie van de Werkbeurs Onderwijsjournalistiek loopt van 1 december 2019 tot 1 januari 2020. Eind november wordt de betreffende oproep gepubliceerd.

Criteria, aanmelding en jury

Voorstellen moeten voldoen aan de volgende eisen:

  • Het moet gaan om een oorspronkelijke productie, bedoeld voor een breed publiek, gebaseerd op eigen onderzoek en niet eerder gepubliceerd. De aard van de productie print of audio-visueel - doet niet ter zake.
  • De productie moet onderzoeksjournalistiek van aard zijn, d.w.z. kritisch en diepgravend en iets aan het licht brengen dat anders onbelicht zou zijn gebleven.
  • Het scala van mogelijke onderwerpen is groot, van po tot hbo/wo en van lerarenopleiding tot nascholing, met dien verstande dat het accent uiteindelijk altijd moet liggen op wat er echt gebeurt in het onderwijs.
Voorstellen kunnen worden ingediend via www.onderwijsjournalistiek.nl.

De jury, tenslotte, bestaat uit: Harrie Broekman (voorzitter Onderwijsfonds COCMA), Jim Jansen (hoofdredacteur New Scientist, eerder verbonden aan Folia), Nico Kussendrager (oud-docent journalistiek), Pieter Leenheer (secretaris Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek, redacteur DNM/De Nieuwe Meso).

Print deze pagina