Een steuntje in de rug voor de (deel)tijd student

Het Onderwijsfonds COCMA biedt sinds 1984 ondersteuning aan studenten hoger deeltijdonderwijs die door bijvoorbeeld ziekte niet meer in aanmerking komen voor studiefinanciering of die voor het volgen van een stage in het buitenland hun baan moeten opschorten of zelfs opzeggen. De ondersteuning bestaat uit een tegemoetkoming in de kosten. In de aanvrage voor ondersteuning moet onder meer duidelijk worden gemaakt, wat de omstandigheden zo bijzonder maakt; als de aanvraag in principe voldoet aan de criteria, wordt in een persoonlijk gesprek nader overlegd. 
Het fonds stelt jaarlijks een budget vast. Soms zullen dus niet alle aanvragen kunnen worden gehonoreerd, en soms ook is er ruimte om personen te ondersteunen die door moeilijke omstandigheden ofwel hun studie niet hebben kunnen voltooien ofwel niet de studie van hun keuze konden volgen.

Daarnaast stelt het Onderwijsfonds COCMA sinds 2013 een werkbeurs beschikbaar voor een onderwijsjournalistieke productie: 2 x per jaar kunnen gedurende een maand voorstellen worden ingediend; per ronde kent de jury één inzending de beurs toe.