Een steuntje in de rug voor de (deel)tijd student

BEURZEN
De ondersteuning die het Onderwijsfonds COCMA biedt is in eerste instantie bedoeld voor studenten hoger deeltijdonderwijs die door bijvoorbeeld ziekte niet meer in aanmerking komen voor studiefinanciering of die voor het volgen van een stage in het buitenland hun baan moeten opschorten of zelfs opzeggen. Indien in het jaarlijks budget ruimte overblijft, kunnen ook personen voor ondersteuning in aanmerking komen die door moeilijke omstandigheden ofwel hun studie niet hebben kunnen voltooien ofwel niet de studie van hun keuze konden volgen.
Van heel andere aard is de werkbeurs onderwijsjournalistiek: die is bedoeld voor een onderwijsjournalistieke productie. Zie voor voorbeelden van producties die door het Onderwijsfonds COCMA mogelijk zijn gemaakt in het archief