ERVARINGEN BUITENLANDBEURZEN

JEROEN   Esther     Pauline     Karen     Roos

Jeroen werkte als assistent-ontwerper bij een stedenbouwkundig bureau en volgde een Master Stedebouw. In het kader van een uitwisselingsprogramma kon hij mede dankzij een buitenlandbeurs een aantal maanden studeren aan het Boston Architecture College:
‘Het organiseren van de reis en studie in het buitenland, was al een leerzaam proces op zich. Leren plannen en continu zorgen dat dingen blijven lopen, vergde veel inspanning en organisatie. Maar deze voorinvestering betaalde zich uiteindelijk dik uit en maakte het mogelijk om me een halfjaar lang puur op mijn studie te focussen. Ik kon me volledig richten op een project voor dakloze jongeren in Boston en het wekelijks schrijven van mijn ‘landscape architecture history class’ papers.
Met mijn project voor de daklozenopvang heb ik me niet alleen gericht op een sociaal-maatschappelijk cultuurverschil, maar ook op een persoonlijke visie als ontwerper. Het ontbreken van een sociaal vangnet en de organisatie van zorg voor de zwakkeren in de samenleving, is iets wat me heel erg aangreep in het kapitalistisch ingerichte Amerika.
Al deze ervaringen kan ik goed meenemen in het vervolg van mijn carrière en de afronding van mijn studie hier in Nederland. Globalisering in de architectuur en stedebouw gaat steeds sneller en wordt steeds vanzelfsprekender. Het ontwikkelen van een internationaal portfolio en ervaring op doen met andersoortige problematieken is volgens mij van groot belang.‘