ERVARINGEN BUITENLANDBEURZEN

KAREN    Jeroen    Esther     Pauline    Roos

Karen werkt als leraar/remedial teacher op een multicuturele basisschool en volgt een Master Educational Sciences:
Zowel op de pabo als binnen mijn master ben ik vooral geïnteresseerd geraakt in het ontwerpen van cultureel en internationaal onderwijs. Nu is in Japan het internationaal onderwijs steeds belangrijker geworden vanwege onder andere de recente internationaliseringsstrategieën op regeringsniveau en de daaruit voortvloeiende behoefte om vaardig te zijn in de Engelse taal. Educatiespecialisten, zoals het in Tokyo gevestigde GSA, de Global Step Academy, focussen op het ontwerpen van internationaal onderwijs voor deze snelgroeiende markt. In 2019 kon ik dankzij de buitenlandbeurs een stage volgen bij de GSA en in dat kader gaf ik op Tokyo West International School de vakken Engels, Arts, Sciences en Social Sciences aan 13 tot 15-jarigen. Het was een geweldige ervaring te werken volgens zelf-ontworpen lesplannen op basis van de kerndoelen uit het curriculum.
Daarnaast voerde ik mijn stageopdracht uit: evalueren van het assessment-beleid en opstellen van een advies met een bijpassende jaarplanning, waarin ik mocht beslissen over de invulling van de professionaliseringsdagen. Daarnaast trainde ik het personeel in het ontwerpen van valide meetinstrumenten voor hun ontworpen lesplannen volgens een IB-format (International Baccalaureate). Een hele klus voor een zelfstandige stagiair. Met name de veranderingen binnen de organisatie (het veranderen van management, wisselingen in personeel, nieuwe onderwijsvisie en leegloop van de school) maakten mijn stage tot een uitdaging.
Door teruggeworpen te worden op mezelf en volledig het wiel opnieuw uit te moeten vinden ben ik niet alleen op professioneel, maar ook op persoonlijk gebied gegroeid. Het is interessant om te werken met collega’s van over de hele wereld met hun eigen stijl van lesgeven, achtergrond, taal en omgangsvormen. Ik heb een hoop geleerd over andere culturen, zonder hier actief mee bezig te zijn. Het verruimt mijn blik op de wereld en heeft een omslag in mijn denken teweeggebracht, meer open.