Het onderwijsfonds Cocma ondersteunt publicaties en projecten sinds 2013. Hier onder een lijst van de winnaars van onderwijsjournalistiek over de periode 2013-2023

2013 – 2015

2013
Annemarie Breeve
Huisacademies in het onderwijs.
In: DNM 2.4, december 2015.
Een impressie van het functioneren van huisacademies bij Lucas Onderwijs (Den Haag), Ons Middelbaar Onderwijs (Tilburg) en Quadraam (Arnhem).

Yvonne van de Meent
Hbo zucht onder masterstress.
In: Onderwijsblad 10-5-2014.
Het hbo, aldus Van de Meent, lijdt aan masterstress doordat duizenden docenten terug moeten naar de collegebankjes om een mastertitel te halen en wie in deze diplomarace achterblijft, riskeert een bestaan in de marge.

2014
Sjoerd Arends
Mbo-docenten vinden aansluiting techniekonderwijs-beroepsonderwijs prima.
In: DNM 2.4, december 2014.
De aansluiting van het technisch mbo-onderwijs zou moeten verbeteren volgens de ondertekenaars van het Techniekpact, maar een aantal geïnterviewde mbo-docenten lijkt daar nu juist helemaal niet zo ontevreden over. 

2015
Yvonne van de Meent
Inburgeren anno 2016.
Veel werk, maar geen vaste banen voor NT2-docenten,
in: Onderwijsblad 06-02-2016; NT2-docent wordt onderbetaald. ‘Als kostwinner kun je niet overleven., in: Onderwijsblad 5-3-2016. De titels spreken voor zich.

Daarnaast schreef Van de Meent:
Overgeleverd aan cowboys, in: Binnenlands Bestuur 27-06-2016.
Dit verhaal spitst zich toe op de rol van de gemeenten en gaat wat minder over de positie van de NT2-docent in et systeem.

Eervolle vermelding (bijdrage t.b.v. interviews): Bea Ros en Peter Zunneberg, Schoolvoorbeelden. 100 jaar onderwijsdiversiteit in 10 persoonlijke verhalen. Meppel: Ten Brink 2017

2017 – 2019

2017
Ronald Buitelaar
Hoe krijgt de leraar het roer weer in handen? In: DNM 5.4, december 2018.
Buitelaar gaat na wat er na 25 jaar terecht is gekomen van het mooie voornemen de leraar meer ruimte te geven. Zijn voorzichtige conclusie luidt dat de leraar weer meer het roer in handen lijkt te nemen.

Marion van Weeren
Zacht op de relatie, hard op de inhoud. In: De Nieuwe Leraar augustus 2018.
Van Weeren liep mee met een inspectiebezoek om een indruk te krijgen of zo’n bezoek wel zo werkdrukverhogend werkt als sommigen zeggen.

2018
Bas Belleman & Irene Schoenmacker
Docentevaluaties deel 1: de kritiek / “Ze zijn anoniem, je kunt je niet verdedigen”, en deel 2: negen oplossingen / “Als studenten heel tevreden zijn moet je óók oppassen”.
Verschenen op de site van het HOP, oktober 2018. Van persoonlijke beledigingen tot stompzinnige oordelen: veel docenten hebben grote moeite met de kritiek die studenten leveren in evaluaties. Het roer moet om, vinden ze. Maar hoe dan? Voor een antwoord op die vraag zetten Belleman en Schoenmacker een enquête uit.

Winnifred Jelier
Gevluchte docenten als oplossing voor het lerarentekort?
Gepubliceerd op didactiefonline, 9-3-2018. Voor dit artikel sprak Jelier met Jackline Nambaziira die docent Engels was in Oeganda, maar moest vluchten. Nu wil ze in Nederland weer het onderwijs in en volgt een lerarenopleiding. Jelier sluit haar artikel af met wat tips voor lerarenopleiders.

2019
Januari
Sebastiaan van Loosbroek
Verschraalt het universitair onderwijs?
Uiteindelijk gerealiseerd als: Generatie 2020, 4 delen: Mare 4-12, 10-12 en 21-12 2020 en 14-1-2021.
Met zijn artikelenreeks wilde Van Loosbroek laten zien dat het universitair onderwijs de afgelopen decennia erg is veranderd. Verslechterd, als je het de docenten vraagt, terwijl de kwaliteitsbewakers volhouden dat de universiteit nog steeds gezond is.

Juli
Yvonne van de Meent
Weldoeners starten basisschool in Rotterdam.
In: Onderwijsblad, april 2020.
Een artikel over Het Epos, een nieuwe school op Rotterdam Zuid die gefinancierd wordt door de filantropische stichting De Verre Bergen.

2020 – 2023

2020
Juni

De werkbeurs was een van de fondsen om de volgende productie mogelijk te maken:
Anja Vink, een korte serie over de basisschool Bijlmerhorst in tijden van corona, verschenen in VN van 2 en 9 september 2020.

Masja Lebouille
Wiebelige prestaties.
In: Didactief 8-4-2021. Springend sommen maken, extra gymlessen of instructie volgen op een wiebelkruk: steeds meer scholen koppelen beweging aan leren. Maar wat levert dit nou echt op? Lebouille ging voor Didactief tussen de coronalockdowns in langs bij twee scholen (po resp. vo) en sprak met onderzoekers.

December

Annelies van der Woude
De Wijde Wereld laat leerling langer kind blijven
In: Brabants Dagblad 17-7-2021.
Spelen is net zo belangrijk is als leren, vinden ze bij speelleercentrum De Wijde Wereld in Uden. Opvang en onderwijs zijn geen gescheiden werelden, maar lopen organisch in elkaar over, passend bij het bioritme van de kinderen. Van der Woude ging kijken, wat ze daar in Uden nou eigenlijk anders doen en waarom.

2021
Juli

Martin Bons
De hyperdiscussie over het d-woord.
In: Mare 25-11-2021.
Het debat over diversiteit aan de academie blijft verhit. Is er sprake van een groeiend bewustzijn dat nu eenmaal bij de huidige tijd hoort, of is de gedachtepolitie bezig met een doorgeslagen heksenjacht? Voor Mare peilde Bons de stemming onder docenten (die trouwens niet allemaal stonden te springen).

December

Claudia Fitsch
Tien weken onderwijs aan Afghaanse leerlingen.
Hallo mevrouw, hoe gaat het met jou?
Uiteindelijk in verkorte vorm verschenen in De Gelderlander, 8-1-2022.
Op de inmiddels weer gesloten vo-school Heumensoord leerden 116 Afghaanse evacués van 12-18 jaar onze taal, hun nieuwe land en het Nederlandse onderwijs kennen. Claudia Fitsch, journalist én docent, gaf er Nederlands als tweede taal. Een spinoff van het verhaal is: Les aan Afghaanse evacués. ‘Alle kinderen op deze school zijn leuk en leergierig’. Verschenen bij SAM, het journalistieke platform van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Les aan Afghaanse evacués

2022
Juli

Bas Belleman,(HOP; ism Investico en NOS op 3)
Fraudejagers DUO vangen vooral studenten met migratieachtergrond.
De titel spreekt voor zichzelf; het artikel is door elf redacties integraal geplaatst, onder meer:
Delta TU Delft Fraudejagers DUO vangen vooral studenten met migratieachtergrond
Profielen  Hogeschool Rotterdam Dat buurtonderzoek was grote bullshit
Advalvas. Dat-buurtonderzoek was grote bullshit

Martin Bons
De leraar maakt het verschil.
In HP de Tijd 11/2022. Het niveau van het onderwijs dat een kind geniet, hangt voor een belangrijk deel af van waar zijn wieg gestaan heeft. En met de kansengelijkheid wil het maar niet vlotten. Als je daarin verandering wilt brengen, is de rol van de docent cruciaal.’

December

Robert Sikkes
De titanenstrijd tegen het lerarentekort.
Onderwijsblad 10-01-2024, 
Scholen moeten leren leven met het lerarentekort, is de hoofdboodschap van de Onderwijsraad aan de politiek. Minder lesuren voor leerlingen en meer leerlingen per leraar is een oplossing. Maar waarom zetten we niet alles op alles om meer leraren te werven?

2023
Juli

(nog in productie) Rense Kuipers (U-Today, Universiteit Twente)
Liet de Universiteit Twente het coronasteunpakket verdampen?

Ries Agterberg
(Digitaal Universiteitsblad Universiteit Utrecht)
Een tweeluik over student-evaluaties in tijden van woke:
– Kwetsende opmerkingen en lage respons cursusevaluatie. ‘Ze kan totaal niet lesgeven en heeft geen didactisch inzicht’ (19-12-2023). Ellenlange vragenlijsten, een lage respons, scheldende studenten, onduidelijk wat er met resultaten gebeurt. De cursusevaluaties liggen al jaren onder vuur op de UU. Faculteiten experimenteren nu met een andere opzet. DUB kijkt in twee verhalen naar verleden, heden en toekomst van deze evaluaties. In dit eerste deel kijken van dit verhaal kijken we naar de huidige opzet van de cursusevaluatie, waarom die nodig is en wat er zou moeten veranderen. In deel twee laten we zien welke experimenten er zijn om de cursusevaluaties te verbeteren.
DUB Ze kan totaal niet lesgeven en heeft geen didactisch inzicht

– Kortere vragenlijsten en meer dialoog.
‘Laat studenten zien wat er met de cursusevaluatie gebeurt’ (16-01-2024). Het verhogen van de deelname aan cursusevaluaties, het voorkomen van kwetsende opmerkingen over docenten en het zichtbaar maken van wat er met de resultaten van de enquêtes gebeurt. Daar zijn de faculteiten van de UU mee aan de slag. Faculteiten experimenteren met een andere opzet. Moet naast de klassieke evaluatie niet meer ruimte komen voor de dialoog tussen studenten en docenten?
DUB Laat studenten zien wat er met de cursusevaluatie gebeurt

December

(nog in productie) Silvia Bunt
Een journalistiek onderzoek naar de rol van de leerkracht voor kinderen in armoede

(nog in productie) Kasper van Laarhoven
Het Cornelius Haga Lyceum, orthodoxie in tijden van islamkritiek; verschijnt waarschijnlijk eind 2024 bij De Bezige Bij.