PUBLICATIES

DE JUF IS EEN MZUNGU   Waarvan akte     Schoolvoorbeelden    De bril van de leraar

Angela van den Berkt 
In eigen beheer uitgegeven: COCMA 2014

‘De juf is een mzungu is het verhaal van een Neder¬landse stagiaire, Angela van den Berkt, over haar ervaringen op een Tanzaniaanse basisschool. Het boekje bevat tal van soms vermakelijke, soms ontroerende sfeertekeningen van het leven in en om een school in een afgelegen buitenwijk van een provinciehoofdstad in Tanzania. Maar vooral laat het zien voor welke dilemma’s je in zo’n omgeving komt te staan als blanke uit een welvarend land waar alles keurig geregeld is. En zeker als je dan ook nog eens tamelijk hoogge¬stemde idealen koestert, bijvoorbeeld over kindge¬richt onderwijs, en je terechtkomt in een systeem waar niemand ervan opkijkt als een leraar met stokslagen de wind eronder houdt. Aan de andere kant, als je je zoals Angela wat meer verdiept in de achtergronden, in de details van het onderwijs¬systeem, snap je ook wel weer waarom die lera¬ren soms doen zoals ze doen. En dat alles laat je dan vervolgens vaak in verwarring achter. In een terugblik op haar ervaringen schrijft Angela dat ze, nu ze er een tijdje geweest is, nog minder dan voorheen een idee heeft wat we zouden kunnen doen om het onderwijs in Tanzania te verbeteren. Dat betekent echter niet dat ze er helemaal geen gat meer in ziet. Want ze vervolgt: ‘Ik denk dat ik een realistischer beeld heb gekregen van de prak¬tijk waar je in ontwikkelingswerk mee te maken krijgt. Dat is al een stap verder dan de simplificatie van een probleem. Datgene wat je weet over an¬dere landen is toch vaak gevormd door de media en helaas worden in media nuances vaak weg ge¬laten. Wat mij hoop geeft, is jonge Tanzanianen te zien die zich constructief bezighouden met de verbetering van de levensomstandigheden van hun landgenoten’.