Een steuntje in de rug voor de (deel)tijd student

ERVARINGEN BUITENLANDBEURZEN

ROOS    Jeroen    Esther     Pauline    Karen
Roos werkt als gezinscoach bij een Centrum Jeugd en gezin en volgt een opleiding Voeding & Diëtetiek:
Het onderwerp ondervoeding bij kinderen triggerde mij. In Nederland ben ik echter fulltime bezig om de veiligheid van kinderen te waarborgen op zowel fysiek en psychisch gebied; ondervoeding komt immers in Nederland amper voor. Helaas zijn er nog veel landen waar dit wel een groot probleem is. En zo  kwam ik dan terecht in Zuid-Afrika, waar ondervoeding nog steeds een veelvoorkomend probleem is. Ik ben in contact gekomen met de Nederlandse organisatie Teachers for Africa (TFA), die zich inzet op verschillende scholen in Phalaborwa. Ook zij herkenden dat er behoefte is aan ondersteuning op voedingsgebied en ze boden me een stageplek aan.
Maar zoals dat wel vaker gaat, moesten plannen bijgesteld worden. Graag wilde ik aan de slag bij een ‘public school’ waar ondervoeding een grote rol speelt in hét leven van de kinderen. Maar zoiets regelen kost in Zuid-Afrika drie zoveel tijd als in Nederland. Gesprekken kosten meer tijd, afspraken gaan niet door of de school is ineens gesloten. Omdat ik niet aan de slag kon op een ‘public school’ heb ik mij de overige weken ingezet op een ‘private school’ voor kinderen met een beperking. Hoewel kinderen op een ‘private school’ het beter hebben, is ook hier veel armoede en de hulp in niets vergelijkbaar met Nederland. En hier was overgewicht een groot probleem. De mensen hebben meer geld te besteden maar de kennis over voeding is zo laag dat er zonder het te weten ongezonde keuzes worden gemaakt. Tegelijk is ongezond eten goedkoper dan groenten en fruit en is ook dit een belangrijke oorzaak van het overgewicht.
Ik heb themaweken over voeding georganiseerd voor kinderen en een ouderavond over een soort schijf van vijf, en de school adviezen en voorlichting gegeven hoe zij hun voedingsaanbod konden verbeteren. Verder heb ik de organisatie waarbij ik stage liep, kunnen ondersteunen bij het structureel aanbieden van een stageplek voor Voeding en Diëtetiek studenten. En hoewel de kerninhoud van mijn stage in een alinea samen te vatten is, zijn alle ervaringen die deze periode mij hebben opgeleverd eigenlijk met geen pen te beschrijven. Na thuiskomst merkte ik wel dat er ‘iets’ in mij veranderd is. Ik kijk nu net even anders naar de wereld.