PUBLICATIES

SCHOOLVOORBEELDEN    Waarvan akte    De juf is een mzungu        De bril van de leraar

Bea Ros en Peter Zunneberg

100 jaar onderwijsdiversiteit in 10 persoonlijke verhalen.
Meppel: Ten Brink 2017.

Het Onderwijsfonds COCMA verstrekte een subsidie t.b.v. de interviews
Nederland heeft wereldwijd gezien een uniek onderwijssysteem, waarin de overheid alle scholen, van welke signatuur ook, gelijk bekostigt en gelijk behandelt. Dat is in 1917 vastgelegd in artikel 23 van de grondwet. Dit grondwetsartikel garandeert al honderd jaar lang vrijheid van oprichting, richting en inrichting van scholen. Daardoor kent ons land een ongekende diversiteit aan scholen en hebben ouders vrije schoolkeuze.
Om die diversiteit zichtbaar te maken interviewden onderwijsjournalisten Bea Ros en Peter Zunneberg tien Nederlanders tussen de tien en de honderd jaar over hun basisschooltijd. Hun verhalen verbeelden honderd jaar onderwijs in vele soorten en smaken. Daarnaast komen in het boek politici en onderwijsmensen aan het woord over de vraag in hoeverre artikel 23 nog bij de tijd is.