Een steuntje in de rug voor de (deel)tijd student

Beurs bijzondere omstandigheden    WERKBEURS BUITENLAND    Werkbeurs journalistiek

De buitenlandbeurs is bedoeld voor studenten die naast een reguliere baan (minimaal 18 uur p.w.) een officieel geregistreerde deeltijdopleiding volgen aan een erkende Nederlandse hogeschool of universiteit, en een buitenlandstage willen lopen die aantoonbare meerwaarde heeft voor de studie, maar die daarvoor hun studie zouden moeten onderbreken of hun baan zouden moeten opzeggen.
Een aanvraag moet duidelijk maken wat de meerwaarde is van de stage, en ondersteund worden door aanbevelingsbrieven van minimaal twee docenten van de betreffende opleiding. In dat kader is ook een stageplan vereist, met daarin onder meer hoe de begeleiding geregeld is.
De buitenlandbeurs bestaat uit een tegemoetkoming in de kosten, tot een maximum van € 5.000. Aanvragen dienen, naast uiteraard een curriculum vitae, een begroting te bevatten, waarin onder meer de eigen bijdrage en die van eventuele sponsoren is aangegeven.
Kijk voor enkele voorbeelden in het archief

Aanvragen dienen voór 1 juli van een boekjaar te worden ingediend via info@cocma.nl.
Als de aanvraag in aanmerking komt voor een tegemoetkoming, volgt binnen uiterlijk 4 weken een persoonlijk gesprek met de voorzitter en de secretaris van het Onderwijsfonds COCMA. In dat gesprek gaat het om nadere toelichting op de aanvraag, waarna mogelijk de aanvraag of begroting aangepast moeten worden, bijvoorbeeld omdat ondanks een eventuele toekenning van het Onderwijsfonds de begroting niet sluitend is en er dus naar andere sponsoren gezocht moet worden. Na toekenning van de beurs worden onder meer afspraken gemaakt over verslaglegging en betaling.
Over afwijzing van een aanvraag kan niet worden gecorrespondeerd.

Nadere informatie
J. Hoogendoorn
Tel: 0651 983 694
Mail:janhoogendoorn@planet.nl.