Beurs bijzondere omstandigheden    Werkbeurs buitenlandbeurs    WERKBEURS JOURNALISTIEK

Sinds 2013 stelt het Onderwijsfonds COCMA een werkbeurs van 2.500 euro beschikbaar voor een onderwijsjournalistieke productie: 2 x per jaar (in juni resp. november) kunnen gedurende een maand voorstellen worden ingediend; per ronde kent de jury één inzending de beurs toe. De start van de inzendtermijnen wordt bekendgemaakt via een gerichte mailing en via websites als VillaMedia.

De voorstellen moeten een oorspronkelijke journalistieke productie beogen, gebaseerd op eigen onderzoek, en niet eerder gepubliceerd. De productie moet onderzoeksjournalistiek van aard zijn, d.w.z. kritisch en diepgravend. Dus bijvoorbeeld iets aan het licht brengen dat anders onbelicht zou zijn of een debat over een actueel probleem aanzwengelen, of mythes dan wel hypes doorprikken. Het scala van mogelijke onderwerpen en terreinen is groot, van po tot hbo/wo en van lerarenopleiding tot nascholing en professionalisering. Bij de beoordeling weegt, wat het onderwerp ook is, zwaar mee in welke mate in de productie aandacht wordt geschonken aan het docentenperspectief. Zo zou een verhaal niet moeten gaan over mooie plannen, maar over de vraag wat er van beleid terechtkomt in de praktijk, of over zaken op de werkvloer waarvoor het beleid meer aandacht zou moeten hebben.

De voorstellen worden beoordeeld door een jury, bestaande uit: Harrie Broekman (voorzitter Onderwijsfonds COCMA; juryvoorzitter), Jim Jansen (hoofdredacteur New Scientist, eerder hoofdredacteur van Folia), Nico Kussendrager (docent journalistiek, bestuurslid Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek), Pieter Leenheer (redacteur DNM).

Nadere informatie
Pieter Leenheer
Tel: 0653 283 836
Mail: pieter.leenheer@planet.nl