Een steuntje in de rug voor de (deel)tijd student

Het archief bestaat uit de volgende drie delen:

  • Enkele ervaringen van deeltijdstudenten aan wie een buitenlandbeurs is toegekend.
  • Door Onderwijsfonds COCMA ondersteunde publicaties.
  • Een overzicht van de producties van de winnaars van de Werkbeurs Onderwijsjournalistiek.